واحد آزمایشگاه


مواد اولیه مورد مصرف چنین مجموعه‌ی گسترده‌ای باید از نوع مرغوب و دارای پالایه معتبر و مجوز های بهداشتی مورد تائید سازمان غذا و دارو تهیه گردد. بدین ترتیب نقش کنترل و نظارتمان بر سلامت کیفیت تمامی محصولات فراوری و خریداری شده در تمامی فرایند تولید و بسته بندی با ظرافت کامل پیگیری و سامان می‌یابد .
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ، حمل و نقل ، انبار و مصرف آن پس از نمونه برداری ، بررسی آزمایشگاهی و تهیه مستندات توسط مسئول فنی به تایید وی رسیده و پیش گام نظارت بهداشتی این مجموعه بدین شکل رقم می‌خورد. کنترل بهداشتی مان بدین گام خلاصه نگشته و با آموزش کارگران ، استفاده از روپوش و کلا ه و ابزار مناسب حین کار و رعایت نظافت عمومی واحد های تولیدی و انبارها بخش دیگری از نقش خطیر نظارتی مان محسوب می شود . کنترل بهداشتی محصول نهایی با نظارت بر فرمولاسیون محصول حین فرایند بسته بندی بر اساس پروانه ساخت صادر شده از سازمان غذا‌ و‌ دارو توسط مسئول فنی در آزمایشگاه های مجهز و بروز مجتمع غذایی ترگل بیزه با آزمایشات تخصصی و متنوعی نظیر آزمایشات میکروبی ( اشرشیاکلی ، کلی فرم ، شمارش کلی میکرواورگانیسم ها mo ) ، آزمایشات شیمیایی ( خاکستر ، رطوبت ، خاکستر نا محلول در اسید و عـصاره الکل) و  آزمـایشات فیـزیکی (ذرات خارجی ، بو ، طعم و مزه) با دقت و ظرافت تمام ؛ کامل می گردد . نگهداری نمونه‌ی محصولات به تعداد کافی برای آزمایش تا شش ماه پس از انقضاء محصول ،آخرین گام نظارت بهداشتی مان پس از ارائه محصولات به مشتری گرانبهای مان به شمار می‌رود .