واحد آسیاب

واحد تولید ادویه ترگل بیزه برای پشتوانه سازی سلامت فراورده های خود ، برنامه کنترل کیفیت را در طول فرایند به کار گرفته و مواد اولیه پس از انجام آزمایشات متعدد و ورود به انبارهای خشک ، خنک و مجهز به هواکش با رعایت ملا حظات بسیار برای جلوگیری از صدمه فیزیکی برای سائیده شدن به واحد آسیاب مجموعه انتقال داده می شوند . واحد آسیاب مجموعه ترگل بیزه با داشتن کد GMP معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و شرایط فیزیکی بهینه ، محصولات وارد شده را طی سه مرحله با توجه به نوع ادویه ( جداسازی با دست ، جداسازی با الک ، جداسازی با جریان هوا ) بوجاری و دسته بندی کرده و سپس عملیات پودر کردن ادویه را با مدرن ترین دستگاه های آسیاب در دو قسمت به سرانجام می‌رساند. قسمت نخست تهیه بلغور می‌باشد که با تعداد چکش کمتری ادویه کوبیده شده و در فاز دوم از توری های این قسمت عبور کرده و وارد بخش زیرین آسیاب با تعداد چکش بیشتر برای تبدیل به پودر کامل شده و در محیطی عاری از آلودگی و رطوبت طی مسیر کرده و به واحد بسته بندی منتقل می شوند.

واحد بسته بندی

بدون تردید نگهداشت و ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی و وارداتی یکی از بنیادی ترین اهداف مجتمع غذایی ترگُل بیزه به شمار می رود . نظر به اینکه عدم رعایت اصول اولیه بهداشتی در مراحل سه گانه تولید و فراوری ، نگهداری و عرضه محصولات سلامت و بهداشت عمومی را به مخاطره می اندازد ، مجتمع ترگُل بیزه پس از آموزش و تربیت نیروی متخصص ، از پیشرفته ترین و مدرن ترین خطوط و تجهیزات تولید و بسته بندی بهره‌مند گردیده و در سایه یک سیستم تمام خودکار و تنها با نظارت PLC کل فرایند تولید را کنترل نموده و با کمک فناوری رایانه‌ای امکان بروز خطا در حین تولید را به حداقل ممکن کاهش داده است .
شرایط محیطی استاندارد در واحد تولید به طور پیوسته توسط بازرسین کنترل کیفیت ، مانیتور و کنترل می گردد و محصول برای پیمودن خطوط بسته بندی و توزین دقیق به قصد حمایت از حقوق مصرف کننده از مدار ترازو های تیزنگرمان با خطایی کمتر از 2درصد گذر کرده و این مهم با کنترل کیفیت موشکافانه و ثبت سری ساخت کلیه محصولات و محل ارسال آنها در هنگام بارگیری توسط کارشناسان و بازرسین انبار خاتمه یافته تا از بروز هرگونه مشکل کیفی و بهداشتی احتمالی ممانعت و امکان ردیابی و فراخوان محصولات فراهم باشد.